ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

43-MOT-31

Basic
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้และสามารถ

  1.ออกแบบแม่พิมพ์สองแผ่นได้อย่างเหมาะสม

  2.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแม่พิมพ์ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานแม่พิมพ์หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานแม่พิมพ์หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.ตัวอย่างชิ้นงาน

  2.แม่พิมพ์

เนื้อหาหลักสูตร

ประเภทและหลักการทำงานของแม่พิมพ์

- หลักการออกแบบแม่พิมพ์

- การคำนวณองค์ประกอบแม่พิมพ์

ปฏิบัติการออกแบบแม่พิมพ์

       - การทบทวนข้อกำหนดMould Specification

       - การเผื่อค่าหดตัว (Shrinkage)

       - เส้นแบ่งผิวหน้าแม่พิมพ์ (Parting line)

   - ระบบป้อน (Feeding system)

   - ระบบหล่อเย็น (Cooling system)

   - ระบบปลดชิ้นงาน (Ejection system)

   - ระบบบังคับศูนย์ (Guiding system)

   - การระบายอากาศ (Venting)

   - การจับยึดแม่พิมพ์บนเครื่องฉีด

   - วัสดุแม่พิมพ์ (Mould material)

 3.    การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแม่พิมพ์

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

8,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

8,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44