การแก้ไขระบบ PLC (siemens) - S7

22-PLC-24

Advanced
วัตถุประสงค์

  - สามารถเข้าใจโครงสร้างของโปรแกรมและแก้ไขปัญหาภายในโปรแกรมได้

  - สามารถใช้งานโปรแกรม STEP 7 สำหรับการทดสอบและสั่งงานได้

  - สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดต่างๆภายใน PLC S7 ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้าน PLC S7 Programming Intermediate Level (22-PLC-21)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้าน PLC S7 Programming Intermediate Level (22-PLC-21)

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - ชุดฝึก PLC S7-400                                  4 ชุด

  - ซอฟแวร์ STEP 7 V5.4 SP4                     4 ชุด

  - คอมพิวเตอร์                                             4 ชุด

  - อุปกรณ์ต่อร่วม Profibus DP(ET200M)      4 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

- บทนำและการทบทวน PLC S7

- การใช้บล็อคภายใน PLC S7

- การใช้โปรแกรม STEP 7 สำหรับการทดสอบ

- ข้อผิดพลาดภายใน PLC S7

- รายละเอียดของข้อมูลภายในระบบ PLC S7 และการ Rewiring โดยโปรแกรม STEP7

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

12,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

12,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44