การออกแบบ Jig และ Fixture สำหรับงาน Machining

44-JIG-02

Intermediate
วัตถุประสงค์

  1. เข้าใจหลักการของการออกแบบ Jig & Fixture for machining ได้อย่างถูกต้อง

  2. บังคับตำแหน่ง, จับยึดชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง

  3. กำหนดลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานกับ Jig & Fixture for machining ได้อย่างถูกต้อง

  4. ออกแบบ Jig & Fixture for machining เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของเครื่องจักรชนิดต่างๆได้

  5. แก้ไขปัญหาการออกแบบ Jig & Fixture for machining ได้อย่างถูกต้อง

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่ใช้งานหรือเกี่ยวข้อง หรือ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน machining และ Jig Fixture

  2. อ่านแบบภาพฉายได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่ใช้งานหรือเกี่ยวข้อง หรือ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน machining และ Jig Fixture

  2. อ่านแบบภาพฉายได้

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  -

เนื้อหาหลักสูตร

1. หลักการออกแบบ Jig & Fixture

2. การออกแบบการบังคับตำแหน่งชิ้นงานในอุปกรณ์ จับยึดชิ้นงาน

2.1 ระนาบบังคับ

2.2 ผลกระทบจากพิกัดความคลาดเคลื่อน

3. การออกแบบการกดยึดชิ้นงาน

4. การเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน

5. แนวทางและผลการแก้ไขปัญหาการออกแบบ

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

15 คน

ค่าอบรม/ท่าน

5,700 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

5,700 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44