เทคนิคงานกลึงขึ้นรูป ตอนที่ 1

44-MEF-11

Basic
วัตถุประสงค์

  เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถควบคุมให้เครื่องกลึง ทำงานด้วยความเร็วรอบและอัตราป้อนที่เหมาะสม เพื่อขึ้นรูปชิ้นงานรูปทรงง่ายๆ ให้มีคุณภาพ ดังนี้

  - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวผิดพลาดไม่เกิน + 0.1 มม.

  - ความหยาบผิวงาน Ra < 3 mm      

  - ความกลม, รูปทรง, ความขนาน, ความฉาก ตามที่แบบกำหนด

  - ความร่วมศูนย์ผิดพลาดไม่เกิน 0.1 มม.

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือกลพื้นฐาน

  2.สามารถใช้เครื่องมือวัดอย่างง่ายได้ เช่น เวอร์เนียคาลิปเปอร์ นาฬิกาวัด

  3.อ่านแบบภาพฉายได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือกลพื้นฐาน

  2.สามารถใช้เครื่องมือวัดอย่างง่ายได้ เช่น เวอร์เนียคาลิปเปอร์ นาฬิกาวัด

  3.อ่านแบบภาพฉายได้

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.เครื่องกลึง

  2.เครื่องมือตัด HSS   

  3.เครื่องมือวัด (เวอร์เนียคาลิปเปอร์, นาฬิกาวัด)

เนื้อหาหลักสูตร

1.เครื่องกลึง

   - หลักการทำงานกลึง

   - ส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่องกลึง

2.เครื่องมือตัด

   - รูปร่าง ลักษณะ

   - วัสดุเครื่องมือตัด

   - การจับยึด

3.การจับยึดชิ้นงาน

   - หน้าจานฟันพร้อม, หน้าจานฟันอิสระ

   - หน้าจานพา

   - Collet  Chuck

4.สภาวะในงานกลึง

   - การหาความเร็วรอบ, ความเร็วตัด

   - การเลือกใช้อัตราป้อน

5.การปฏิบัติงานกลึงด้วยมีดกลึงเหล็กรอบสูง  (HSS)

   - การกลึงปาดหน้า, กลึงปอก

   - การเจาะรูยันศูนย์, รูนำศูนย์

6.อุบัติเหตุในงานกลึง และวิธีป้องกัน

7.การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องกลึง

 

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44