เทคนิคงานกลึงขึ้นรูป ตอนที่ 3

44-MEF-13

Intermediate
วัตถุประสงค์

  เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถที่จะทำความเข้าใจและ ปฏิบัติงานกับเครื่องกลึงซึ่งสามารถสร้างชิ้นงานในลักษณะ ต่างๆ  เช่น กลึงคว้านรู  กลึงตกร่องภายใน  กลึงเกลียวใน

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคงานกลึงขึ้นรูป
  ระดับที่ 1, 2

  2.ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์งานเครื่องมือกลพื้นฐาน เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคงานกลึงขึ้นรูป
  ระดับที่ 1, 2

  2.ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์งานเครื่องมือกลพื้นฐาน เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  -

เนื้อหาหลักสูตร

1.งานกลึงคว้านรู

   - ขั้นตอนการกลึงคว้านรู

   - ชนิดของเครื่องมือคว้านรู

   - เลือกใช้เครื่องมือคว้านรูได้เหมาะสม

   - ปฏิบัติงานกลึงคว้านรู

2.งานกลึงตกร่องภายในรูคว้าน

3.งานกลึงเกลียวใน

   - การเตรียมเครื่องกลึงเพื่อทำการกลึงเกลียวใน

   - คำนวณความลึกของเกลียว

   - ปฏิบัติการกลึงชิ้นงานเกลียวใน (ซ้าย,ขวา)

4.การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องกลึง

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44