เทคนิคงานกัดขึ้นรูป ระดับที่ 1

44-MEF-21

Basic
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะทำความเข้าใจและ ปฏิบัติงานกับเครื่องกัดได้ เลือกใช้มีดกัด ความเร็วตัด การจับยึดชิ้นงาน การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องกัด อย่างถูกวิธี

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.ผู้ที่มีความรู้ในงานฝีมือพื้นฐานอย่างน้อย 1 ปี

  2.สามารถใช้เครื่องมือวัดและตรวจสอบพื้นฐานได้

  3.สามารถอ่านแบบงานได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.ผู้ที่มีความรู้ในงานฝีมือพื้นฐานอย่างน้อย 1 ปี

  2.สามารถใช้เครื่องมือวัดและตรวจสอบพื้นฐานได้

  3.สามารถอ่านแบบงานได้

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  -

เนื้อหาหลักสูตร

1.เครื่องกัด

   - ส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่องกัด

   - การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องกัด

2.มีดกัด

   - ประเภทของมีดกัด

   - วัสดุมีดกัด

3.การจับยึดมีดกัดและการจับยึดชิ้นงาน

   - อุปกรณ์จับยึดมีดกัด

   - อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน

4.เงื่อนไขในงานกัด

   - การคำนวณความเร็วรอบ

   - การเลือกใช้อัตราป้อน

5.การปฏิบัติงานกัด

   - การกัดสวน , การกัดตามงาน

   - การตรวจสอบความขนาน ความฉากของเครื่องกัดและชิ้นงาน

   - การหาตำแหน่งผิวชิ้นงานวิธีต่างๆ

   - เทคนิคการทำงานกัดอย่างง่าย

6.การเจาะรูบนเครื่องกัด

7.การกัดร่อง

8.ความปลอดภัยในงานกัด

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44