เทคนิคงานเจียราบ

44-MEF-31

Basic
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะทำความเข้าใจและ ปฏิบัติงานกับเครื่องเจียราบ สมดุลย์ล้อหินเจีย ทำการกรีดล้างหน้าล้อหินเจีย เจียผิวราบ เจียมุม และเจียผิวงานที่ต่างระดับของชิ้นงานได้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องเจีย

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.ผู้ที่มีความรู้ในงานฝีมือพื้นฐาน

  2.ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานกับเครื่องจักรพื้นฐาน อย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.ผู้ที่มีความรู้ในงานฝีมือพื้นฐาน

  2.ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานกับเครื่องจักรพื้นฐาน อย่างน้อย 1 ปี

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.เครื่องเจียราบ ( Jutec , Okamoto )

  2.เครื่องมือวัด

เนื้อหาหลักสูตร

1.เครื่องเจียราบ

   - หลักการทำของงานเจียราบ

   - ส่วนประกอบของเครื่องจักรและหน้าที่การทำงาน

   - เครื่องมือ, อุปกรณ์ และการจับยึดในงานเจียราบ

2.ล้อหินเจีย

   - คุณสมบัติของล้อหินเจีย

   - รูปร่างและขนาดมาตรฐานของล้อหินเจีย

   - การเลือกใช้หินเจีย

3.การสมดุลล้อหินเจีย

   - อุปกรณ์สมดุลล้อหินเจีย

   - การตรวจสอบล้อหินเจีย

   - การประกอบล้อหินเจีย

4.การปฏิบัติงานเจีย

   - จับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจียราบ

   - เจียผิวหน้า เจียด้านข้าง, เจียมุม

5.ปัญหาและการแก้ปัญหาในงานเจียราบ

6.ความปลอดภัยและการบำรุงรักษาเครื่องมือและ เครื่องเจียราบ

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

4 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44