เทคนิคงานเจียทรงกระบอก

44-MEF-32

Basic
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะทำความเข้าใจและปฏิบัติงานกับเครื่องเจียทรงกระบอก สมดุลย์ล้อหินเจีย ทำการกรีดล้างหน้า, ข้างล้อหินเจีย เจียผิวนอกของชิ้นงาน บำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องเจียทรงกระบอกได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคงานเจียราบ

  2.ผู้ที่มีความรู้ในงานฝีมือพื้นฐานอย่างน้อย 1 ปี

  3.ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานกับเครื่องจักรกลพื้นฐานอย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคงานเจียราบ

  2.ผู้ที่มีความรู้ในงานฝีมือพื้นฐานอย่างน้อย 1 ปี

  3.ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานกับเครื่องจักรกลพื้นฐานอย่างน้อย 1 ปี

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  เครื่องเจียทรงกระบอก

เนื้อหาหลักสูตร

1.เครื่องเจียทรงกระบอก

 -หลักการของงานเจียทรงกระบอก

 -ส่วนประกอบและหน้าที่

 -อุปกรณ์จับยึดในงานเจียทรงกระบอก

2.ล้อหินเจีย

 -คุณสมบัติของล้อหินเจีย

 -รูปร่างและขนาดมาตรฐานของล้อหินเจีย

 -การเลือกใช้หินเจีย

3.การสมดุลล้อหินเจีย

 -อุปกรณ์สมดุลล้อหินเจีย

- การตรวจสอบล้อหินเจีย

- การประกอบล้อหินเจีย

4.การปฏิบัติงานเจีย

 -จับยึดชิ้นงานบนเครื่องเจียทรงกระบอก

 -เจียผิวทรงกระบอก  เจียปาดหน้า

 -การปรับตั้งความเที่ยงตรงของชิ้นงาน

5.ปัญหาและการแก้ปัญหาในงานเจียทรงกระบอก

6.การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในงานเจียทรงกระบอก

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

2 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44