การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพชิ้นงานฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียมด้วยแรงดันสูง (HPDC)

42-DCT-32

Advanced
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้และสามารถ

  1.ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้

  2.กำหนดขั้นตอนวิธีการแก้ไขปัญหาคุณภาพชิ้นงานฉีดอะลูมิเนียมดายคาสติ้งด้วยแรงดันสูงได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.ช่างเทคนิค วิศวกรและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับชิ้นงานฉีดอะลูมิเนียมดายคาสติ้งด้วยแรงดันสูง   

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.ช่างเทคนิค วิศวกรและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับชิ้นงานฉีดอะลูมิเนียมดายคาสติ้งด้วยแรงดันสูง   

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  ตัวอย่างชิ้นงาน

เนื้อหาหลักสูตร

1. บทนำ

   - คุณภาพและการตรวจสอบน้ำอะลูมิเนียม

   - คุณภาพและการตรวจสอบแม่พิมพ์

   - ปัจจัยสำคัญในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

   - การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

2. ข้อบกพร่อง ปัญหาคุณภาพชิ้นงานและวิธีการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข

3. ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาคุณภาพชิ้นงาน

4. การคาดการณ์และแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ

5. ปฏิบัติการ วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพชิ้นงาน

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

14,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

14,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44