การออกแบบ Die Face ในงานแม่พิมพ์ลากขึ้นรูป

42-TDT-35

Intermediate
วัตถุประสงค์

  1. อธิบายหลักการออกแบบพื้นผิวหน้าแม่พิมพ์ลากขึ้นรูปได้

  2. ออกแบบและวิเคราะห์พื้นผิวหน้าแม่พิมพ์ลากขึ้นรูปได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. มีความสามารถในการอ่านแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ

  2. มีความสามารถใช้โปรแกรม CAD3D (Surface Modeling) ได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. มีความสามารถในการอ่านแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ

  2. มีความสามารถใช้โปรแกรม CAD3D (Surface Modeling) ได้

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ CAE

  2.ตัวอย่างชิ้นงาน

เนื้อหาหลักสูตร

1. หลักการเบื้องต้นในการวิเคราห์การออกแบบพื้นผิวหน้าแม่พิมพ์ลากขึ้นรูป (Draw Die)

2. การออกแบบพื้นผิวหน้าแม่พิมพ์ (Die Face)

3. การออกแบบพื้นผิวช่วยในการขึ้นรูป (Addendum and Over draw)

4. การกำหนดเส้น POL, Trim Line และ Bead Line

5. การกำหนดขนาดวัสดุก่อนขึ้นรูป (Blank Size)

6. ชนิดและการเลือกใช้ Bead

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

6,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

6,500 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44