การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปั๊มโลหะแผ่นด้วยเทคนิคของลีน

42-TDT-73

Advanced
วัตถุประสงค์

  1.เข้าใจหลักการและแนวคิดผลิตแบบลีน

  2.หาความสูญเปล่าในกระบวนการได้

  3.เข้าใจการหาความสูญเสียในกระบวนการ

  4.ประยุกต์ใช้ลีนกับกระบวนการได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีประสบการณ์ทำงานผลิตชิ้นงานปั๊มโลหะแผ่น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีประสบการณ์ทำงานผลิตชิ้นงานปั๊มโลหะแผ่น

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  -

เนื้อหาหลักสูตร

1.หลักการสำคัญของการผลิต

2.แนวคิดการผลิตแบบลีน

3.ความสูญเปล่าในกระบวนการปั๊มโลหะแผ่น

4.แผนภาพสายธารคุณค่าในสายการผลิตงานปั๊มขึ้นรูปโลหะ (VSM )

5.ความแตกต่างของการผลิตแบบดั้งเดิม และการผลิตแบบลีน

6.ผลที่ได้จากการทำลีน

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

3,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

3,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44