หลักการออกแบบแม่พิมพ์ Die Casting

42-DCT-11

Basic
วัตถุประสงค์

  1.อธิบายหลักการทำงานของแม่พิมพ์ได้

  2.อธิบายหลักการออกแบบแม่พิมพ์ได้

  3.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแม่พิมพ์ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานแม่พิมพ์หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียมดายแคสติ้ง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานแม่พิมพ์หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียมดายแคสติ้ง

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.ตัวอย่างชิ้นงาน

เนื้อหาหลักสูตร

1.ประเภทและหลักการทำงานของแม่พิมพ์

2.หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียมดายแคสติ้ง

       - การทบทวนข้อกำหนดMould Specification

       - การเผื่อค่าหดตัว (Shrinkage)

       - เส้นแบ่งผิวหน้าแม่พิมพ์ (Parting line)

   - ระบบป้อน (Feeding system)

   - ระบบหล่อเย็น (Cooling system)

   - ระบบปลดชิ้นงาน (Ejection system)

   - ระบบบังคับศูนย์ (Guiding system)

   - การระบายอากาศ (Venting)

   - การจับยึดแม่พิมพ์บนเครื่องฉีด

   - วัสดุแม่พิมพ์ (Mould material)

 3.    การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบแม่พิมพ์

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

3,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

3,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44