หลักการออกแบบ Robot Gripper สำหรับงาน CNC Machining

44-JIG-32

Intermediate
วัตถุประสงค์

  เข้าใจหลักการทำงานของ Gripper

  บอกองค์ประกอบของ Gripper ได้อย่างถูกต้อง

  อธิบายหลักการทำงานของเครื่อง CNC ได้

  เลือกรูปแบบของ Gripper ให้เหมาะสมกับรูปทรงของชิ้นงานได้

  กำหนดวัสดุที่ใช้ในการสร้าง Gripper ได้

  เขียน Conceptual sheet เพื่อกำหนดแนวทางการออกแบบ Robot Gripper ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ในการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง CNC

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ในการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่อง CNC

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  -

เนื้อหาหลักสูตร

หลักการทำงานของ Gripper

องค์ประกอบของ Gripper

หลักการทำงานของเครื่อง CNC

การเลือกรูปแบบของ Gripper ให้เหมาะสมกับรูปทรงของชิ้นงาน

การกำหนดวัสดุที่ใช้ในการสร้าง Gripper

การเขียน Conceptual sheet เพื่อกำหนดแนวทางการออกแบบ Robot Gripper

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

3,300 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

3,300 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44