เทคนิคการออกแบบและวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วยเครื่องมือกลอัตโนมัติ

Design and Analysis Procss Machine Automation 41-CNC-26

Intermediate
วัตถุประสงค์

  1.ออกแบบขั้นตอนการผลิตได้

  2.วิเคราะห์งานเพื่อระบุประเภทเครื่องมือกลอัตโนมัติได้

  3.ลำดับขั้นตอนการทำงานของเครื่องมือกลอัตโนมัติได้

  4.ออกแบบแม่แบบของกระบวนการผลิตได้ถูกต้องตามแบบงาน

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ช่างเทคนิค วิศวกรและผู้ที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ช่างเทคนิค วิศวกรและผู้ที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  -

เนื้อหาหลักสูตร

1.หลักการทำงานของเครื่องมือกลอัติโนมัติ

2.หลักการเขียนขั้นตอนการผลิต วิเคราะห์แบบงานหรือชิ้นงานต้นแบบ

3.ปัจจัยในการเลือกใช้เครื่องมือกลอัติโนมัติ

4.วิธีการสร้างแม่แบบของกระบวนการผลิต

5.ฝึกปฏิบัติการออกแบบและการวิเคราะห์กระบวนการผลิตโดยเครื่องมือกลอัตโนมัติ

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

6,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า

ตัวเลือกห้อง
ระบุจำนวนห้อง

จำนวนคืน

ระบุจำนวนห้อง

จำนวนคืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

6,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44