งาน EDM ระดับ 2

41-EDM-02

Intermediate
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะปรับตั้งค่าตัวแปรเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การคำนวณขนาดของ Electrode เลือกใช้วัสดุในการทำ Electrode สร้างรายการคำสั่งควบคุมการทำงานของเครื่อง EDM การบำรุงรักษาเครื่อง EDM

   

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรงาน EDM ระดับ1 

  2. ผู้จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างเทคนิคการผลิต ที่ปฏิบัติงานกับเครื่อง EDM อย่างน้อย 1 ปี 

  3. ผู้จัดการ หรือ Programmer ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยเครื่อง EDM

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรงาน EDM ระดับ1 

  2. ผู้จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างเทคนิคการผลิต ที่ปฏิบัติงานกับเครื่อง EDM อย่างน้อย 1 ปี 

  3. ผู้จัดการ หรือ Programmer ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยเครื่อง EDM

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. เครื่อง EDM 

  2. EROWA SYSTEM

  3. EDM TOOLS PRESET

เนื้อหาหลักสูตร

1 รายการคำสั่งควบคุมการทำงานของเครื่อง EDM

- รายการคำสั่งย่อย (Sub program)

- รายการคำสั่งกัดขอบงาน

2 เงื่อนไขในการปรับค่าตัวแปร

- ตัวแปรของเครื่อง EDM

- การปรับตั้งค่าตัวแปรของเครื่อง EDM ระหว่างปฏิบัติงาน

3 ผิวงานสำเร็จที่เกิดขึ้นในงาน EDM

4 การปรับตั้งอิเล็คโตรดโดยใช้ ค่า Tool Offset

5 การปฏิบัติงานกับเครื่อง EDM

6 การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในงาน EDM

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

12,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

12,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44