การปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

42-TDT-22

Advanced
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงเทคนิคกระบวนการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลง สามารถเลือกใช้การทำงานที่เหมาะสม กับงานและประเภทของแม่พิมพ์ สามารถกำหนดค่าใช้จ่าย และเวลาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.ผู้ที่มีจบการศึกษาวุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในงานแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ

  2.บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.ผู้ที่มีจบการศึกษาวุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในงานแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ

  2.บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ

  2. เอกสารประกอบการฝึกอบรม

เนื้อหาหลักสูตร

1.หลักการปรับปรุงคุณภาพแม่พิมพ์เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของชิ้นงาน

2.การตรวจสอบข้อบกพร่องของชิ้นงานที่เกิดจากการปั๊มของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

 3.การตรวจสอบอายุการใช้งานอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ใช้ในแม่พิมพ์โลหะ 

4.การลดขั้นตอน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายของการสร้างและการทำงานในระหว่างการผลิต ของงานปั๊มโลหะ

5.การเพิ่มผลผลิตในการทำงานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะโดยใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงาน

6.การนำแม่พิมพ์ตัวเก่าที่เลิกใช้มาทำการดัดแปลงแก้ไขในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆได้

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

15 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44