การใช้ PLC (OMRON) ในระบบ Network, HMI (NB-Designer) และ SCADA

21-PNE-23

Advanced
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมออกแบบ ใช้งาน หน้าจอ Touch Screen โดยใช้ซอฟต์แวร์ NB-Designer

  2. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรม สามารถเชื่อมต่อ อุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้ระบบ Network

  3. เพื่อให้ผู้ฝึกอรม เข้าใจหลักการทำงานระบบ SCADA และ ใช้งาน CX-Supervisor ในการออกแบบระบบควบคุมการทำงานของระบบอัตโนมัติ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. มีประสบการใช้งาน CX-Programmer

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. มีประสบการใช้งาน CX-Programmer

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. Computer 6 ชุด 

  2. PLC OMRON CJ2M CPU31 6 ชุด

  3. CX-Programmer 6 ชุด

  4. NB-Designer 6 ชุด

  5. CX-Supervisor 6 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

1. หน้าที่และการใช้อุปกรณ์ HMI
2. โครงสร้างทาง Hardware ของ HMI
3. การเขียนโปรแกรมสร้างหน้าจอ HMI
4. การเชื่อมต่อ ระหว่าง PLC และ HMI เพื่อแสดงผลการสั่งงาน
5. การใช้งาน CX-Program ในระบบ Network
6. การทำงานของระบบ SCADA System
7. การใช้งานซอฟต์แวร์ SCADA (CX-Supervisor)
8. การสร้างอนิเมชั่นและการใช้งาน Object ต่างๆ
9. เทคนิคการเขียน Script และ การสร้างอนิเมชั่น
10. รูปแบบของ PLC กับเครื่อข่าย Network
11. การควบคุมและแสดงผล HMIโดย ผ่าน Web Interface
12. เทคนิคการออกแบบและการใช้งาน Device Net Network
13. เทคนิคการใช้งาน Ethernet Network

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

13,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

13,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44