รายละเอียด

ห้องประชุมสัมมนา

A 300

ห้อง Auditorium ที่พร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สามารถจุได้ถึง 180-200 คน คอยให้บริการลูกค้าเพื่อใช้เป็นห้องประชุมหรือสัมมนาขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ 350 ตร.ม. จุคนได้มากกว่า 200 คน

A 511/1-2 (Big)

ห้องอบรมขนาดกลาง - ใหญ่ มีขนาดพื้นที่ 278 ตร.ม. จุคนได้ตั้งแต่ 40 - 110 คน เหมาะสำหรับการสัมมนาหรือการประชุม ขนาดกลางจนไปถึงขนาดใหญ่ , สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตลอดไปจนการจัดงานแสดงสินค้า อีกทั้งห้องนี้ยังมีความพิเศษคือสามารถปรับขนาดตามจำนวนของผู้เข้าร่วมสัมมนาได้อย่างเหมาะสม

A 511/1 (Small)

ห้องอบรมขนาดกลาง - ใหญ่ มีขนาดพื้นที่ 278 ตร.ม. จุคนได้ตั้งแต่ 40 - 110 คน เหมาะสำหรับการสัมมนาหรือการประชุม ขนาดกลางจนไปถึงขนาดใหญ่ , สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตลอดไปจนการจัดงานแสดงสินค้า อีกทั้งห้องนี้ยังมีความพิเศษคือสามารถปรับขนาดตามจำนวนของผู้เข้าร่วมสัมมนาได้อย่างเหมาะสม

A 505

A 523, 522

ห้องสัมมนา A-522 และ A523 เป็นห้องสัมมนาขนาดเล็กมีขนาดพื้นที่ 63.4 ตร.ม. จุคนได้ตั้งแต่ 10-20 คน เหมาะสำหรับการประชุม หรือจัดสัมมนากลุ่มเล็ก

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44