สถาบันไทย-เยอรมัน เข้าร่วมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และของใช้ที่จำเป็น เพื่อเตรียมแพคเป็น “ถุงยิ้มพิมพ์ใจ MIND ไม่ทิ้งกัน
18/10/2023 07:29:38
วันที่ 17 ตุลาคม 2566 

สถาบันไทย-เยอรมัน นำโดยนายศิรัส โชติเวทธำรง ผู้อำนวยการสำนักบริหารทั่วไป เข้าร่วมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และของใช้ที่จำเป็น เพื่อเตรียมแพคเป็น “ถุงยิ้มพิมพ์ใจ MIND ไม่ทิ้งกัน” ภายใต้โครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยพี่น้องชาวไทย”โดยมี ท่านณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับมอบสิ่งของอุปโภคเพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโดยเร่งด่วนต่อไป