รายละเอียด

ข่าวกิจกรรม

Card image cap
แบบสอบถาม “ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและชิ้นส่วนอากาศยาน” 8 2023-05-30 07:16:14
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
ขอเชิญสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์สำหรับงานแม่พิมพ์ 14 2023-05-29 02:54:56
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
กิจกรรมฝึกอบรม นักบูรณาการระบบอัตโนมัติ System Integrator 144 2023-05-24 03:38:08
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
สัมมนาฟรี การใช้งาน IoT ในอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมการผลิตเข้าสู่โลกดิจิทัล 155 2023-05-12 04:04:40
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร CNC Machine Maintenance and Retrofit รุ่น 2 153 2023-05-11 08:58:13
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วม หลักสูตรฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินรับรองการขึ้นทะเบียน System Integrator 114 2023-05-11 02:38:49
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
การแข่งขันปรับตั้งแนวการหมุนเพลาเครื่องจักร 105 2023-05-08 09:07:12
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความเห็นสำหรับการออกแบบ ระบบติดตามข้อมูลการผลิตในงานเหมืองแร่และโรงโม่หิน 104 2023-05-05 01:44:16
อ่านเพิ่มเติม