รายละเอียด

ข่าวกิจกรรม

Card image cap
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ สถาบันไทย-เยอรมัน 22 2024-05-29 02:09:32
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
ขอเชิญสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอุตสาหกรรมการผลิต 57 2024-05-20 08:15:29
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
ภาพการเรียนหลักสูตร การปรับตั้งแนวการหมุนเพลาเครื่องจักร Machine Shaft Alignment 112 2024-05-10 03:30:21
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 คุณศุภกิจ บุญศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันไทย-เยอรมัน 429 2024-05-02 05:40:44
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ 564 2024-04-10 02:07:54
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร พัฒนาบุคลากรด้าน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วย Digital Lean & IIoTภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 540 2024-04-05 02:30:18
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
เยี่ยมชมสถาบันไทย-เยอรมัน บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) 613 2024-04-04 09:05:46
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
ภาพบรรยากาศสัมมนา 𝗢𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗗𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻 𝗳𝗼𝗿 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗠𝗮𝗻𝘂𝗳𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴 & 𝗦𝘂𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 1048 2024-04-04 03:06:15
อ่านเพิ่มเติม