รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap
💎6 อันดับสูงสุดการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแยกตามประเภทการใช้งาน (Application) ปี 2021 20 2023-05-27 07:24:27
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
💡จีน เจ้าโลก จำนวนการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ไทยอันดับ 11 โลก ยืน 1 ASEAN แซงหน้าสิงค์โปร์ ปี2021 20 2023-05-27 07:21:22
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
💡Robot Density คืออะไร ? 17 2023-05-27 07:15:38
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
ASIA ตลาดหุ่นยนต์ใหญ่สุดของโลก ประเทศจีน เบอร์ 1 75 2023-04-26 06:55:49
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
📣📣ประกาศ CoRE เรื่องระยะเวลายื่นแบบคำขอรับรองเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ 136 2023-03-29 02:09:45
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากสถาบันยานยนต์ : โครงการ "แบตฯดี มีคืน" 117 2023-03-07 13:49:10
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
การยกเว้นภาษีเงินได้การลงทุนในระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ กรมสรรพากร 191 2023-03-03 12:47:42
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
TGI MIND 💖ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน มอบโปรโมชั่นพิเศษ ส่วนลด 10% ส่วนงานบริการทดสอบ SEM and EDS (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม -31 พฤษภาคม 2566) 186 2023-03-03 01:25:14
อ่านเพิ่มเติม