รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap
งานนิทรรศการอุตสาหกรรมการช่าง ประจำปี 2567 หรือ “ASEAN Tools Expo 2024” 20 2024-05-29 03:28:03
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
สัมมนาฟรี การลงทุนในระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ 59 2024-05-27 07:47:08
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ กองส่งเสริมเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญหน่วยงานด้านการพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติ ร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณารับทุนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ สมาร์ทเทคโนโลยี 61 2024-05-24 07:55:15
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ กองส่งเสริมเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญบุคลากรด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนในการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ 54 2024-05-24 07:47:33
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 109 2024-05-23 06:36:28
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 47 2024-05-23 04:27:22
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
สมัครเข้าร่วมงาน Opt. Day 2024 “Optimization with Smart Design - Manufacturing for Green & Sustainability” 62 2024-05-20 04:29:05
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
Series ISO_IEC 17025_ 2017 146 2024-05-10 06:25:02
อ่านเพิ่มเติม