รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap
ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร Smart Sensor Technology 140 2022-11-21 01:36:12
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 38 2022-03-18 04:12:46
อ่านเพิ่มเติม