รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap
ขอเชิญผู้ประกอบการด้านการพัฒนาและสร้างเครื่องจักร ยื่นข้อเสนอ "โครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับสนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักร ภายใต้โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" 26 2023-11-27 03:41:44
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
ขอเรียนเชิญบุคลากรด้านการศึกษา ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับการสนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักร ภายใต้ "โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" 18 2023-11-27 03:38:55
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
ประชาสัมพันธ์ MACHINE SHAFT ALIGNMENT WORKSHOP 2024 87 2023-11-14 05:05:21
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
สัมมนาฟรี หัวข้อ"Smart Automation System Integrator" 98 2023-11-14 03:12:38
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรี 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗦𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗳𝗼𝗿𝗺 (𝗖𝗦𝗣) 𝗙𝗿𝗲𝗲 564 2023-10-25 03:55:49
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ปฏิบัติการรู้ทันปัญญาประดิษฐ์ในงานอุตสาหกรรม 240 2023-10-17 01:24:00
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
ขอเชิญร่วมสัมมนาการประยุกต์ใช้งานระบบ 5G ในอุตสาหกรรม 4.0 (5G Industry 4.0 Use Cases & Applications) 161 2023-10-11 01:20:25
อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
สมัครร่วมสัมมนา CBM DAY ON TOUR “KHON KAEN” 167 2023-10-05 01:15:54
อ่านเพิ่มเติม