ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "การประยุกต์เทคโนโลยีอัจฉริยะอัตโนมัติ เพื่อการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน" [ออฟไลน์]
23/03/2022 04:33:38


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "การประยุกต์เทคโนโลยีอัจฉริยะอัตโนมัติ เพื่อการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน"

วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
เวลา : 09.00 - 16.00 น.
สถานที่ :  สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์ชลบุรี
 
บรรยายโดย
อาจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ชูวารี อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.กรุงเทพ
อาจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ค้ำคูณ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.กรุงเทพ

ท่านจะได้พบกับเนื้อหาดีๆ ดังนี้
- หลักการการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน
- เทคโนโลยีอัจฉริยะระบบอัตโนมัติเพื่อการเพิ่มผลผลิต
- การประยุกต์เทคโนโลยีอัจฉริยะระบบอัตโนมัติเพื่อการเกษตรในยุค 4.0
- นำเสนอ กรณีศึกษา “การประยุกต์เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการเกษตร”
- การวิเคราะห์จุดค้มทุนและข้อดี ข้อเสีย ในการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะระบบอัตโนมัติ
- สาธิต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร
 - สาธิต การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้
- สาธิต การประยุกต์ใช้เครื่องอบไล่ความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน
 - เทคนิคการสร้างโรงเรือนเพาะปลูกขนาดเล็กด้วยระบบอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์

​สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่จำกัดจำนวน
 
สมัครที่นี่