วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 คุณศุภกิจ บุญศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันไทย-เยอรมัน
02/05/2024 05:40:44

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
คุณศุภกิจ บุญศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันไทย-เยอรมัน