กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ : บริษัท ทีเคซี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
08/09/2022 08:10:23

วันที่ 26 เม.ย. 65  ผอ.สินธู อู่เงิน ผู้อำนวยการศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล สถาบันไทย-เยอรมัน เข้าพบ คุณทัศวรรณ พัฒิยะ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และคุณกนกวรรณ กายราตรี Marketing ตัวแทนของ บริษัท ทีเคซี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อมอบโล่และประกาศนียบัตรในกิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประจำปี 2562 โดยการเข้ามอบในครั้งนี้ ได้มีการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และติดตามผลของการดำเนินงานกิจกรรม ที่ผ่านมาหลังจากการฝึกอบรมและพัฒนาศักย์ภาพกับทางสาบันไทย-เยอรมันอีกด้วย

หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์
สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล  
คุณธนชัย หันชัยชะนะ  โทรศัพท์  : 061-3879521  อีเมล์: tanachai.h@tgi.mail.go.th