กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ : บริษัท พี เทคโนโลยี จำกัด
08/09/2022 08:10:58

วันที่ 26 เม.ย. 65  ผอ.สินธู อู่เงิน ผู้อำนวยการศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล สถาบันไทย-เยอรมัน เข้าพบ คุณสมควร ทองกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี เทคโนโลยี จำกัด เพื่อมอบโล่และประกาศนียบัตรในกิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์
ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประจำปี 2562  โดยการเข้ามอบในครั้งนี้ ได้มีการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
และติดตามผลของการดำเนินงานกิจกรรมที่ผ่านมา หลังจากที่ได้มีการฝึกอบรมและพัฒนาศักย์ภาพร่วมกันกับทางสถาบันไทย-เยอรมัน