กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ : บริษัท จั๊มเวย์ จำกัด
08/09/2022 08:11:32

วันที่ 25 เม.ย. 65   ผอ.สินธู อู่เงิน ผู้อำนวยการศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล สถาบันไทย-เยอรมัน และคณะ ได้เข้าพบ Mr.Chris LU รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จั๊มเวย์ จำกัด เพื่อมอบโล่และประกาศนียบัตรในกิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประจำปี 2562  โดยการเข้ามอบในครั้งนี้ ได้มีการเข้าเยี่ยมชมโรงงานและติดตามผลของการดำเนินงานกิจกรรมหลังจากการฝึกอบรมและพัฒนาศักย์ภาพกับทางสาบันไทย-เยอรมันที่ผ่านมาอีกด้วย