สถาบันไทย-เยอรมัน 🇹🇭🇩🇪คว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติ EEC HDC Award 2022
16/12/2022 02:56:51
สถาบันไทย-เยอรมัน 🇹🇭🇩🇪คว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติ EEC HDC Award 2022
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC HDC ประกาศผลรางวัลบุคคลและองค์กรทรงคุณค่า EEC HDC Award 2022 ซึ่งในการมอบรางวัลในปีนี้
มี 4 กลุ่มรางวัล ประกอบด้วย กลุ่มสถาบันการศึกษา 1 วิทยาลัย, กลุ่มสถาบันการฝึกอบรม ,1 สถาบัน กลุ่มองค์กร 1 องค์กร และ 5 บุคลากร
ซึ่งมีผลงานยอดเยี่ยมโดดเด่น เพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่สถาบัน องค์กร และบุคคลดีเด่น ซึ่งแต่ละบุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่าในปีนี้ ได้ผ่านการคัดสรรจากผลงานอันโดดเด่นด้านการพัฒนาบุคลากร และการยกระดับความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นบนเส้นทางการพัฒนาการศึกษายุคใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก หรือ EEC
ซึ่งสถาบันไทย-เยอรมัน คว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้
ได้แก่ รางวัลองค์กรทรงคุณค่า EEC HDC Award 2022
และรางวัลบุคคลทรงคุณค่า EEC HDC Award 2022
โดยนายสมชาย จักร์กรีนทร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน เข้ารับมอบรางวัลองค์กรทรงคุณค่า EEC HDC Award 2022 และนายเพิ่มศักดิ์ สุขศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน เข้ารับมอบรางวัลบุคคลทรงคุณค่า EEC HDC Award 2022 จากท่าน พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ณ ห้องประชุมสีชัง 2
โรงแรมเคป ราชา จ.ชลบุรี
ทั้งนี้สถาบันไทย-เยอรมัน ขอแสดงความยินดีมายังอีก 2 องค์กรทรงคุณค่า ได้แก่
1.บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
2.วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
และอีก 4 บุคลากรทรงคุณค่า ได้แก่
1.ดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค มหาวิทยาลัยบูรพา
2.อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ประธานหลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
3.อาจารย์อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ
4.อาจารย์ประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง มา ณ ที่นี้