อบรมนักวิเคราะห์และพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์System Analyst (SA) ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"
11/01/2023 04:27:40
🏭วันนี้ - 30 ม.ค. 2566
เชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมนักวิเคราะห์และพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์System Analyst (SA) ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"
ผู้ผ่านการอบรมจะได้ขึ้นทะเบียนเป็น System Analyst บนแพลตฟอร์ม CoRE เพื่อการทำงานด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติในอนาคต
☎️ติดต่อสอบถาม กนิษฐา โทร 038-215033 ต่อ 1734
📍📍สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ https://forms.gle/t1GvuGTXwL8o1PNt5