ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร LIPE (Lean IoT Plant Managementand Execution ) Development
13/01/2023 04:26:51


ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร LIPE (Lean IoT Plant Management
and Execution ) Development
🏢 อบรมที่ 👉🏻 อาคาร LASI ITC ซอยตรีมิตร (กล้วยน้ำไท)
🔸ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด (4 รุ่น, รุ่นละ 20 ท่าน)
▪️สนใจสมัคร 👉🏻 https://bit.ly/LIPE2023
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
Tel :+66 (0) 38 215 033 - 39 Ext. 6802
E-mail : crm_dept@tgi.mail.go.th
Website: www.tgi.or.t