ประชาสัมพันธ์เข้าร่วม หลักสูตรฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินรับรองการขึ้นทะเบียน System Integrator
11/05/2023 02:38:49

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วม

หลักสูตรฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินรับรองการขึ้นทะเบียน System Integrator

วันที่ 24-31 พค. 2566 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี

ดาวน์โหลด Banner คลิก

ลงทะเบียนเข้าร่วม คลิก