กลุ่มวิชา Machine Design

ค้นหา และเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

รายการทั้งหมด (6)

การออกแบบเกจทดสอบการทำงานตามมาตรฐาน ASME Y14.43-2011
25-MCD-23
Intermediate
9,500 ฿

การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนด้วยซอฟท์แวร์ SolidWorks
25-MCD-21
Basic
9,500 ฿

การออกแบบระบบหล่อลื่นและคุณภาพผิวของชิ้นส่วนทางกล
25-MCD-14
Basic
8,000 ฿

การกำหนดขนาดเลือกใช้ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ระดับ 1
25-MCD-12
Basic
8,000 ฿

การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล
25-MCD-11
Basic
8,000 ฿

การหาภาระกระทำเพื่อการออกแบบเครื่องจักรกล
25-MCD-01
Basic
8,000 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44