สัมมนาฟรี การออกแบบและเลือกขนาดตลับลูกปืน (Roller bearing) ในการออกแบบเครื่องจักรกล
21/06/2023 02:51:31

สัมมนาฟรี การออกแบบและเลือกขนาดตลับลูกปืน

(Roller bearing) ในการออกแบบเครื่องจักรกล

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ สถาบันไทย-เยอรมัน อมตะซิตี้ ชลบุรี

สำรองที่นั่ง คลิก

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม : เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

Tel :+66 (0) 38 215 033 - 39 Ext. 6801-3

E-mail : crm_dept@tgi.mail.go.th

Website: www.tgi.or.th