ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในงาน Automation & Robotic Day 2024
26/01/2024 09:15:18
วันที่ 25-26 มกราคม 2567 สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) และหน่วยงานพันธมิตร ได้จัดงาน "Automation & Robotic Day 2024 ภายใต้แนวคิด "The Future of Industrial Digital Transformation" เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปสู่ยุคดิจิทัล งานนี้เป็นที่รวบรวมผู้ประกอบการและผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญในด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และดิจิทัล SI ชั้นนำของประเทศ มากกว่า 50 บริษัท การนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ ลดความสิ้นเปลืองทรัพยากรการผลิต และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน