กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน “การพัฒนาระบบกระบวนการผลิตอัตโนมัติ ด้วยการประยุกต์ใช้ PLC เพื่อการใช้งานในระบบ 5G Network”
07/02/2024 01:31:26

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบระบบอัตโนมัติ PLC (Mitsubishi ) เพื่อการใช้งานในระบบเครือข่าย 5G Network ระดับ 4

ลงทะเบียนที่นี่ คลิก 

ติดต่อสอบถาม ผู้ดูแลโครงการ

เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ คุณทัศน์วรรณ รุ่งเรือง 038-215033-39 ต่อ 1009