การจับมือร่วมกันเป็นพันธมิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจ บริษัทอาร์เบอร์กประเทศไทยร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน
14/02/2024 03:27:05

การจับมือร่วมกันเป็นพันธมิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจ

บริษัทอาร์เบอร์กประเทศไทยร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน ลงนามร่วมกันในการเป็นพันธมิตรเพื่อต่อยอดและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติกขึ้นรูปในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ในงาน Automation & Robotic Day บริษัทอาร์เบอร์กประเทศไทยและสถาบันไทย-เยอรมัน ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) หรือ MoU เพื่อร่วมกันส่งเสริม ต่อยอด และพัฒนาความสามารถในการฉีดพลาสติกขึ้นรูป โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมทางวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษาทางด้านวิศวกรรม  บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ผู้จัดการฝ่ายผลิต และร่วมถึงทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งทางบริษัทอาร์เบอร์กประเทศไทยและสถาบันไทย-เยอรมันจะร่วมกันแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก เพื่อใช้ในการปรับโปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องและรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติกขึ้นรูปในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันและเติบโตไปพร้อมๆ กัน

ทั้งนี้คุณสมชาย จักร์กรีนทร์  ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน กล่าวว่า สถาบันไทย-เยอรมันมีเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำในการเพิ่มประสิทธภาพการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรม 4.0 ทางสถาบันฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับบริษัทอาร์เบอร์กประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตเครื่องฉีดพลาสติกและระบบหุ่นยนต์แบบครบวงจร และยังเป็นผู้บุกเบิกทางด้านอุตสาหกรรม 4.0 ทางสถาบันฯ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันกับอาร์เบอร์กฯ ในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติกขึ้นรูปในประเทศไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

สถาบันไทย-เยอรมันจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย สถาบันฯ ได้เปิดฝึกอบรมแก่ภาคอุตสาหกรรมครั้งแรกในปี 2541 และเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถืงปัจจุบัน

มร.รูเบน แซนเดอร์  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการประจำภูมิภาคอาเซียน ของอาร์เบอร์ก มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมลงนามข้อตกลงฯ ในครั้งนี้จะเป็นการร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างอาร์เบอร์กประเทศไทย และสถาบันไทย-เยอรมัน อาร์เบอร์กประเทศไทยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันไทย-เยอรมัน คือหนึ่งในองค์กรที่ให้ความรู้และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงไปสู่อุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธภาพ ซึ่งนั่นจะเป็นส่วนขับเคลื่อนให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่มีความทันสมัยและทำให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น  การเข้าถึงง่ายของเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดของการฉีดพลาสติก และแบรนด์ที่เชื่อถือได้อย่างอาร์เบอร์กเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยทำให้ภาคอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกของประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ได้ราบรื่นและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาร์เบอร์กไม่เพียงมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต แต่ยังคำนึงและสนับสนุนธุรกิจให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อทำให้มั่นใจว่าภาคอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยจะมีอนาคตที่สดใส

คุณราตรี บุญเซผู้จัดการสาขาอาร์เบอร์กประจำประเทศไทยกล่าวเสริมด้วยว่า อาร์เบอร์กประเทศไทยยินดีอย่างยิ่งกับการร่วมมือในครั้งนี้กับสถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อที่จะสานต่อความเป็นพันธมิตร และสนับสนุนให้สถาบันฯ เป็นหน่วยงานเพื่อความเป็นเลิศทางด้านอุตสาหกรรม ทางอาร์เบอร์กประเทศไทยจึงได้มอบเครื่องฉีดพลาสติกขึ้นรูประบบไฟฟ้ารุ่นล่าสุด ALLROUNDER 470 E ติดตั้งระบบหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติ MULTILIFT SELECT  6 พร้อมทั้งความสามารถของเครื่องฉีดพลาสติกในการเชื่อมต่อกับระบบ IIoT ซึ่งจะทำให้ทางสถาบันฯ สามารถนำไปใช้ในการอบรมทางวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านสมาร์ทแฟคทอรี่ใด้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางอาร์เบอร์กยังมีข้อเสนอพิเศษ ให้กับลูกค้าของทางสถาบันฯ ด้วยการให้ทดลองใช้งานหุ่นยนต์แขนกล FLEXLIFT รุ่นล่าสุดจากทางอาร์เบอร์กเป็นเวลา 3 เดือนฟรี

FLEXLIFT เป็นระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบแกน (linear robot) รุ่นล่าสุดจากอาร์เบอร์ก ซึ่งได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในภูมิภาคเอเซีย โดย FLEXLIFT สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องฉีดพลาสติกขนาดตั้งแต่ 320 ถึง 570 ตัน สามารถเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เฟซ   OPC UA เพื่อช่วยในการบันทึกและอ่านโปรแกรม และยังสามารถแจ้งเตือนข้อความจากแผงควบคุมบนเครื่องฉีดพลาสติกได้อีกด้วย  หากลูกค้าสถาบันไทย-เยอรมัน ท่านใดสนใจต้องการทดลองใช้งานฟรีเป็นเวลา 3 เดือน สามารถติดต่อ Whatana_dumrongratkul@arburg.com

อาร์เบอร์กประเทศไทยและสถาบันไทย-เยอรมัน มีแผนที่จะร่วมมือใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นในอนาคต สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารล่าสุดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มต่อไปนี้

ARBURG LINE

ARBURG ASEAN FACEBOOK

TGI website

TGI FACEBOOK