สถาบันไทย-เยอรมัน ให้การต้อนรับหน่วยงานระหว่างประเทศ Taiwan -Thailand Smart Vehicle supply chain symposium
29/02/2024 07:46:29

    • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567คุณสิริวัฒน์ ไวยนิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และคุณเพิ่มศักดิ์ สุขศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีกระบวนการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมันร่วมให้การต้อนรับหน่วยงานระหว่างประเทศ Taiwan -Thailand Smart Vehicle supply chain symposium โดยการนำของท่านประธาน หน่วยงาน TAIROA Mr.Ren C. Luo เพื่อการประชุมแลกเปลี่ยนหาความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีขั้นสูง ในด้าน AI และ Smart Vehicle เพื่อ Transfer Hi-Tech technology สู่ประเทศไทย ผ่านสถาบันไทย-เยอรมัน ซึ่งมีความร่วมมือกับทางไต้หวันอย่างยาวนาน