พิธีเปิดหลักสูตรการออกแบบระบบอัตโนมัติ PLC เพื่อการใช้งานระบบเครือข่าย 5G Network
29/02/2024 08:00:30

คุณเพิ่มศักดิ์ สุขศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีกระบวนการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการออกแบบระบบอัตโนมัติ PLC เพื่อการใช้งานระบบเครือข่าย 5G Network ในการนี้ มีผู้ประกอบการให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมในระยะเวลา 10 วัน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 30 ท่าน ซึ่งหลักสูตรจะเน้นการสร้างความตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยี 5G Network ร่วมกับการต่อเชื่อมกับระบบ PLC และระบบ Automation ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ที่ทาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้การสนับสนุนร่วมกับ Partner บริษัท AIS และ Mitsubishi Factory Automation(Thailand) จำกัด