Alignment Contest 2024
01/03/2024 01:12:10

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน

Alignment Contest 2024

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน ที่นี่

รายละเอียดกำหนดการ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

 

ผู้ชนะการแข่งขันรับโล่รางวัล ประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าแข่งขัน ในงาน CBM 2024 ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567

  (1 บริษัทสามารถสมัครได้ 2 ทีม/ทีมละ 2 ท่าน)