สถาบันไทย - เยอรมัน ร่วมกับ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
15/11/2022 02:20:51
สถาบันไทย - เยอรมัน 🇹🇭🇩🇪ร่วมกับ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 🚩🚩🚩
💜💜 💜ขอเชิญผู้สนใจที่มีความพร้อมในการดำเนินการด้านพัฒนาและสร้างเครื่องจักรด้านระบบอัตโนมัติหรือสมาร์ทเทคโนโลยี💜💜💜 ร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกให้การสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
คุณอนิรุทธ์ จันทร์จรูญ
☎️038-215033 ต่อ 1731
✉️anirut.mdt@gmail.com
คุณนที เดยะดี
☎️038-215033 ต่อ 1731
✉️nathee.d@gmail.com
SCAN เพื่อขอข้อมูลและสอบถาม (โปสเตอร์ด้านล่าง)