สถาบันไทย-เยอรมัน และ บริษัท ฮิตาชิ ซันเวย์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงต่อสัญญาความร่วมมือ (MOU)
20/01/2023 08:16:53
🗓วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ สถาบันไทย-เยอรมัน ห้อง A201
สถาบันไทย-เยอรมัน และ บริษัท ฮิตาชิ ซันเวย์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงต่อสัญญาความร่วมมือ (MOU)📝
โดย คุณสมชาย จักร์กรีนทร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมกับ คุณธรรมญา ช่วยเอี่ยม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ ซันเวย์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และมีคุณเพิ่มศักดิ์ สุขศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ , คุณศิธร ทิพย์ละมัย บริษัท ฮิตาชิ ซันเวย์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานลงนามในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งการลงนามในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการถ่ายทอด การเรียนรู้ ร่วมแบ่งปันและร่วมกันเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และมีเป้าหมายที่ช่วยสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีในการช่วยลดเวลาและสามารถจำลองผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ให้ยั่งยืน มั่นคงและเข้มแข็งต่อไป