กลุ่มวิชา Smart Actuator & Drive

ค้นหา และเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

รายการทั้งหมด (4)

การออกแบบการติดตั้ง และการแก้ปัญหาระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ
21-MEC-10
Advanced
11,500 ฿

การควบคุมอินดักชั่นมอเตอร์ 3 เฟสด้วยอินเวอร์เตอร์
21-DRC-32
Basic
11,000 ฿

การควบคุมตำแหน่งมอเตอร์เซอร์โวด้วย Position Module (Mitsubishi, Q)
21-DRC-13
Advanced
12,000 ฿

พื้นฐานมอเตอร์และการควบคุม
21-DRC-10
Basic
10,000 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44