กลุ่มวิชา งาน CAM

ค้นหา และเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

รายการทั้งหมด (8)

เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงาน Wire EDM โดยใช้โปรแกรม Master CAM
41-CAM-41
Intermediate
6,400 ฿

เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงาน Turn Mill โดยใช้โปรแกรม Master CAM
41-CAM-32
Advanced
6,400 ฿

เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานกลึงซีเอ็นซีโดยโช้โปรแกรม Master CAM
41-CAM-31
Intermediate
6,400 ฿

เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้นรูปแบบ 3 แกน โดยใช้โปรแกรม Master CAM
41-CAM-21
Intermediate
9,000 ฿

เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้นรูปแบบ 4-5 แกน โดยใช้โปรแกรม HyperMill
41-CAM-12
Advanced
12,000 ฿

เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้นรูปแบบ 3 แกน โดยใช้โปรแกรม HyperMill
41-CAM-11
Intermediate
11,000 ฿

เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้นรูปแบบ 4-5 แกน โดยใช้โปรแกรม NX
41-CAM-02
Advanced
12,000 ฿

เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานขึ้นรูปแบบ 3 แกนโดยใช้โปรแกรม NX
41-CAM-01
Intermediate
11,000 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44