ร่วมงานกับเรา

- JOIN US -
สถาบันไทย-เยอรมัน เป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม สถาบันต้องการรับสมัครพนักงานในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
ช่างเทคนิคงานเชื่อม
ช่างเทคนิค
วันที่ : 24/08/2023
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
วิศวกร
วันที่ : 08/12/2023
ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค
วันที่ : 03/08/2023
ผู้ช่วยช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค
วันที่ : 10/05/2023
วิศวกรเพิ่มผลิตภาพ
วิศวกร
วันที่ : 19/04/2023
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
วิศวกร
วันที่ : 19/04/2023
ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค
วันที่ : 29/03/2023
ช่างเทคนิคงานเชื่อม
ช่างเทคนิค
วันที่ : 22/03/2023
วิศวกรไฟฟ้าคอนโทรล
วิศวกร
วันที่ : 13/02/2023
วิศวกรฉีดพลาสติก
วิศวกร
วันที่ : 13/02/2023

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44