กิจกรรมเพื่อสังคม

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในโครงการ "อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยพี่น้องชาวไทย"

ผู้บริหารและพนักงานสถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมจัดทำถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด เพื่อมอบให้กับกระทรวงอุตสาหกรรมจำนวน 100 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในโครงการ "อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยพี่น้องชาวไทย" เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565


By. HR
Date : 07/11/2023

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44