กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมทำความดีปรับปรุงภูมิทัศน์

ผู้บริหารและพนักงานของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมทำความดีปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบสถาบันฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566