คุณ ธวัชชัย นุชโสภา

ชื่อ-สกุล
ธวัชชัย นุชโสภา

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

- ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล(ออกแบบเครื่องกล)

- ปวช.ช่างยนต์

ประสบการณ์ทำงาน

- วิศวกรชำนาญการด้านการออกแบบเครื่องกล สถาบันไทย-เยอรมัน: 2012-ปัจจุบัน

- วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระด้าน GD&T, CMM: 2011-2012

- ผจก.แผนกวิศวกรรมแม่นยำสูง สถาบันไทย-เยอรมัน: 2004-2011

- วิศวกรด้านการวัดเชิงมิติ สถาบันไทย-เยอรมัน: 1998-2004

- หัวหน้าส่วนงานวิศวกรรม บริษัทคาร์เมท เซนเตอร์ จำกัด: 1993-1998

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน

1997 : ดูงานการผลิตรถดับเพลิงและกู้ภัยที่บริษัท RosenBauer, Linz Austria

 

2000 : ฝึกอบรมการวัดขนาดด้านมิติด้วยเครื่องวัด CMM ที่บริษัท Allard IMT GmbH, Zaarbruken Germany

 

2002 : ฝึกอบรมการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติที่บริษัท LW GmbH, Muchoen Germany

 

2002 : ฝึกอบรมการวัดขนาดด้าน GD&T ด้วยเครื่องวัด CMM ที่บริษัท Technologie Zentrum, Dresden Germany

 

2004 : ฝึกอบรมการวัดขนาด Advance Calypso (CMM software) ที่บริษัท Carl Zeiss 3D Metrology Services GmbH, Allan Germany

 

2013 : ดูงานการผลิต Bearing and Ball screw manufacturing ที่บริษัท NSK Japan

ผลงานโครงการ

โครงการพัฒนาจานสายอากาศ WATER: ออกแบบ ประกอบ และทดสอบ ชุดขารองรับจานรับสัญญานดาวเทียม

ความเชี่ยวชาญ

- ออกแบบชิ้นส่วนทางกล

- การวัดขนาดด้วยเครื่อง CMM

- การกำหนดสัญลักกษณ์ GD&T บนแบบงานเครื่องกล

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44