ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาข้อมูล

คุณ โกสินทร์ แดงวิจิตร
ความเชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์และเครื่องมือกล รายละเอียด
คุณ จิรโรจน์ จั่นอาจ
ความเชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์และเครื่องมือกล รายละเอียด
คุณ จิรวุฒ วิชพันธ์
ความเชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์และเครื่องมือกล รายละเอียด
คุณ ชัชวาล ทรัพย์แก้ว
ความเชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์และเครื่องมือกล รายละเอียด
คุณ ชัยรัตน์ วัฒนะชาติ
ความเชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์และเครื่องมือกล รายละเอียด
คุณ โชคชนะ เขียนปัญญา
ความเชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์และเครื่องมือกล รายละเอียด
คุณ ไชยา ผมไผ
ความเชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์และเครื่องมือกล รายละเอียด
คุณ ธเนศ บุตตะวงษ์
ความเชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์และเครื่องมือกล รายละเอียด
คุณ ปริวรรต์ วรรณสา
ความเชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์และเครื่องมือกล รายละเอียด
คุณ พรกิจ หุตะสิงห์
ความเชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์และเครื่องมือกล รายละเอียด
คุณ พิภัตย์ ชุนงาม
ความเชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์และเครื่องมือกล รายละเอียด
คุณ มงคล แลบัว
ความเชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์และเครื่องมือกล รายละเอียด

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44