กลุ่มวิชา งานขึ้นรูปพลาสติก Plastic Mould and Moulding

ค้นหา และเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

รายการทั้งหมด (23)

การบำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก
43-MOT-91
Basic
3,500 ฿

การตรวจสอบและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ Hot Runner เพื่อเพิ่มผลผลิต
43-MOT-84
Advanced
3,500 ฿

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการฉีดพลาสติกด้วยเทคนิคของลีน
43-MOT-73
Advanced
3,500 ฿

เทคนิคการขัดเรียบผิวแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก
43-MOT-60
Basic
6,000 ฿

แม่พิมพ์ Hot Runner เพื่อรองรับระบบการผลิตอัจฉริยะ
43-MOT-36
Advanced
3,300 ฿

การปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก
43-MOT-83
Advanced
3,500 ฿

การทดลองแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกโดยประยุกต์ใช้ผล CAE
43-MOT-54
Advanced
3,300 ฿

เทคโนโลยีแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกขนาดจิ๋ว
43-MOT-35
Advanced
3,500 ฿

เทคนิคการปรับแต่งและประกอบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก
43-MOT-82
Intermediate
7,200 ฿

การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก
43-MOT-81
Basic
7,200 ฿

การประมาณต้นทุนแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง
43-MOT-71
Intermediate
7,000 ฿

เทคนิคการขัดเงาผิวแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก
43-MOT-61
Intermediate
7,200 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44