กลุ่มวิชา การวัดและการตรวจสอบขนาด Measurement and Dimension

ค้นหา และเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

รายการทั้งหมด (4)

เทคนิคการตรวจสอบค่า GD&T ด้วยเครื่องวัดสามแกน CMM
24-QAS-13
Advanced
7,500 ฿

การตรวจสอบขนาดด้วยเครื่องวัดสามแกน CMM
24-QAS-12
Intermediate
7,000 ฿

การตรวจสอบขนาดด้วยไดอัลเกจ เกจวัดมุม และเกจบล็อก
24-QAS-11
Basic
6,500 ฿

การตรวจสอบขนาดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์
24-QAS-10
Basic
6,000 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44