กลุ่มวิชา งานขึ้นรูปโลหะแผ่น Sheet Metal Forming

ค้นหา และเลือกหลักสูตรที่ต้องการอบรม

รายการทั้งหมด (24)

การออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มสำหรับขึ้นรูปอลูมิเนียม
42-TDT-36
Basic
3,500 ฿

การตรวจสอบและวิเคราะห์ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแบบ Static Test และ Dynamic Test
42-TDT-82
Intermediate
7,500 ฿

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปั๊มโลหะแผ่นด้วยเทคนิคของลีน
42-TDT-73
Advanced
3,500 ฿

การออกแบบ Die Face ในงานแม่พิมพ์ลากขึ้นรูป
42-TDT-35
Intermediate
6,500 ฿

หลักการออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มเหล็ก High Tensile
42-TDT-34
Intermediate
3,500 ฿

เทคนิคการปรับแต่งและการประกอบแม่พิมพ์ต่อเนื่อง
42-TDT-81
Intermediate
7,000 ฿

การออกแบบขั้นตอนการปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น
42-TDT-33
Intermediate
7,000 ฿

การประมาณต้นทุนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่นเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง
42-TDT-72
Intermediate
7,000 ฿

การวางแผนและควบคุมการผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
42-TDT-71
Intermediate
7,000 ฿

การเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะโดยใช้ CAD 3D
42-TDT-64
Basic
8,500 ฿

การเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะโดยใช้ CAD 2D
42-TDT-63
Basic
7,000 ฿

การออกแบบแม่พิมพ์ต่อเนื่องด้วยโปรแกรม NX
42-TDT-62
Intermediate
10,000 ฿

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44